Departamentet

Departamentet

Qendra për trajtim special

Ortopedi dhe Traumatologji

Ortopedia me kirurgji ortopedike është një degë e mjekësisë që merret me sëmundje, deformime dhe dëmtime

Reumatologjia

Reumatologjia Ordinanca e reumatologjisë siguron ekspertizën më të lartë tek pacientët me sëmundje të sistemit lokomotor

Nutricion

Nutricioni është një shkencë e cila studion se si ushqimi, pijet dhe përbërësit e tyre veprojnë në sistemet biologjike

Mjekësi Interne

Mjekësia e interne është një degë e mjekësisë që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të organeve

Neurologji

Neurologjia është një degë e mjekësisë që studion çrregullime të sistemit nervor

Qendra për Shërbime Diagnostike

Specialiste në Radiologji

Radiologjia, ose të ashtuquajturat procedura diagnostikuese mjekësore, është një seri ekzaminimesh të e pjesëve të ndryshme të trupit

Laborator biokimik

Cilësia e rezultateve laboratorike është një bazë thelbësore për vendosjen e një diagnoze të duhur

Neurologji

Nutricioni është një shkencë e cila studion se si ushqimi, pijet dhe përbërësit e tyre veprojnë në sistemet biologjike

Qendra për gra dhe fëmijë

Gjinekologji dhe akusheri

Gjinekologjia dhe Obstetrika është një specialitet mjekësor, domethënë një degë që mbulon parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve

Specialist pediatër

Pediatria është një fushë e mjekësisë që merret me parandalimin e sëmundjeve dhe trajtimin e fëmijëve

Anesteziologjia

Anesteziologjia është një degë e mjekësisë që meret me studimin e trajtimit të dhimbjeve akute...

Qendra për Trajtim Kirugjik

Kirurgji e përgjithshme

Kirurgjia është një degë e mjekësisë klinike që merret me trajtimin e sëmundjeve dhe dëmtimeve në një...

Anesteziologjia

Anesteziologjia është një degë e mjekësisë që meret me studimin e trajtimit të dhimbjeve akute...

Qendra për Shëndet

Mjeksia e punës

Zhvillimi i ilaçeve ka rritur shumë shanset për të ruajtur shëndetin, duke vonuar shfaqjen e sëmundjes dhe...

Neurologji

Neurologjia është një degë e mjekësisë që studion çrregullime të sistemit nervor

Mjekësi Interne

Mjekësia e interne është një degë e mjekësisë që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të organeve

Laborator biokimik

Cilësia e rezultateve laboratorike është një bazë thelbësore për vendosjen e një diagnoze të duhur

One Estetikë

Stomatologjia estetike dhe implantologjia si dhe rehabilitimi protetik

Stomatologjia estetike dhe implantologjia si dhe rehabilitimi protetik Dëshira e të gjithëve për një pamje të shëndetshme dhe...

Estetika Ortodontike

Terapia ortodontike përfshin vendosjen e dhëmbëve në pozicionin më të mirë të mundshëm dhe arritjen e harmonisë...

Kirurgjia Estetike, Plastike dhe Rekonstruktive

Pakënaqësia me pamjen tonë mund të sjellë ndjenja të pakëndshme dhe të ndikojë seriozisht në...