Rëndësia e ultrazërit gjatë shtatzënisë – Dr. Gordana Kiproska

Shumica e fëmijëve lindin të shëndetshëm, por ndërkohë, rreth 1-2 në 100 fëmijë lindin me anomali të dukshme strukturore. Është pikërisht ekzaminimi me ultratinguj me anë të të cilit mund të diagnostikojmë rreth 70% të anomalive serioze dhe 40% të anomalive të vogla.
Ultrasound also provides information on fetal development, placenta position, and general information about the health of the unborn baby.

Cilat janë ekografitë më të rëndësishme dhe të nevojshme gjatë shtatzënisë:

  • Ekografi për diagnostikimin e shtatzënisë (6-11 javë)
  • Ultratinguj me tejdukshmëri bërthamore / NT (11-14 javë)
  • Ekografi e nivelit të dytë/morfologjia e fetusit (20-24 javë)
  • Ekografia Doppler (24-40 javë)

Megjithatë, përvoja klinike tregon se fetusi duhet ndjekur edhe me një ekografi të thjeshtë zhvillimi gjatë muajve të tjerë të shtatzënisë. Në rastet kur nëna ose fetusi ka probleme, sipas nevojës mund të nevojiten ekografi më të shpeshta.

Mjekët

SHPËRNDAJE ME MIQ