Dr. Ejjub Ejjub

Gjinekologji dhe obstetrikë

Edukimi

  •  Shkolla Fillore “Sande Sterjovski” - Kërçovë Shkolla Fillore “Mirko Mileski” - Universiteti i Kërçovës “St. Kirili dhe Metodi-Fakulteti i Mjekësisë, Shkup 2006-2012.
  • Universiteti Gotse Delchev-Fakultetet Mjekësore
  • Specializimi në Gjinekologji dhe Obstetrikë 2013-2019.

Përvoja e punës

Nga 05.11.2013 -30.06.2018 Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme PHI “FARMACY ERA” -Kërçovë

Nga 07.10.2019 - 05.07.2020 Doktor i Mjekësisë Spc. Gjinekolog-Obstetër-Poliklinikë PZU PROMEDIKA PRIMA

Nga 07.07.2020 - 30.09.2020 Doktor i Mjekësisë Spc. Gjinekolog dhe obstetër - PZU SANTE PLUS GROUP

Mjekët tjerë