Dr. Irena Gosheva

Gjinekologji dhe obstetrikë

Edukimi

 • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Specializim për obstetrikë dhe gjinekologji – Klinika universitare për obstetrikë dhe gjinekologji, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

 • Klinika universitare për obstetrikë dhe gjinekologji, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Spitali Medika Istanbul – spital privat në Tetovë, Republika e Maqedonisë

Anëtarësimet

 • Anëtare e shoqatës së gjinekologëve dhe obsterikëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Anëtare e regjistruar në Fetal Medicine Foundation , FMF ID: 207193
 • Anëtare e European Society of Human Reproduction and Embryology
 • Anëtare e Shoqërisë së mjekëve të Maqedonisë
 • Anëtare e Shoqatës së Maqedonisë për mjekësi njerëzore dhe reproduktive
 • Anëtare e Shoqatës së Maqedonisë për endometriozë
 • Anëtare e Asociacionit të mjekëve dhe specialistëve të rinj

Mjekët tjerë