Dr. Nafi Rushiti

ORL

Edukimi

  • 1983 – 1989: Universiteti i Shkencave Mjekësore Prishtinë
  • 2000 -2005 – Specialist në Otolaringologji

Përvoja e punës

  • 1994 – 2004 – Mjek i përgjithshëm në Spitalin e Përgjithshëm – Gostivar
  • 2005 – 2020 – Specialist Otolaringolog në Spitalin e Përgjithshëm – Gostivar
  • 2022 – Specialist Otolaringolog në One Hospital -Tetovë (në vazhdim)

Anëtarësimet

  • Anëtar i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë
  • Shoqata e Mjekëve Maqedonas të Maqedonisë së Veriut

Mjekët tjerë