Doc. Dr. Dragica Zendelovska

Bashkëpunëtore e jashtme e fushës së Nutrigenomisë

Edukimi

  • 1998 – Inxhinier i diplomuar i kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • 2000 – Magjistër inxhinier i kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • 2003 – Doktor i shkencave në fushën e kimisë pranë Fakultetit të shkencave matematiko – natyrore, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Seksioni për farmakologji paraklinike dhe klinike me toksikologji pranë Fakultetit të Mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Anëtarësimet

  • Anëtar i Shoqërisë së kimistëve dhe teknologëve të Maqedonisë
  • Anëtar i shoqërisë së farmakologëve të Maqedonisë

Mjekët tjerë