Dr. Agron Palloshi

Mjekësia Interne

Edukimi

  • 1989, Fakulteti i mjekësisë, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • 2007, Specializim në mjekësinë interne, Qendra universitare klinike “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Ordinanca për mjekësi të përgjithshme PALOSHI – Tetovë Me laborator biokimik në përbërje
  • Internist në ISHP PALOSHI

Anëtarësimet

  • Anëtar i Shoqatës së Kardiologëve të Maqedonisë (Macedonian Societi of Cardiologist)
  • Shoqata evropiane e kardiologëve
  • SHMAIK (Shoqata e Maqedonisë për alergologji dhe imunologji klinike)

Mjekët tjerë