D-r Tamara Mihajlovska

Mjek i Mjekësisë së përgjithshme

Edukimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë – specialist në Klinikën e radiologjisë

Përvoja e punës

  • Mjek i mjekësisë së përgjithshme – ISHP Dr. Slagjan (bartës veprimtarie)
  • ISHP për mjekësi të përgjithshme Dr. Vejseli (bartës i veprimtarisë)

Anëtarësimet

  • Anëtare i DHMM

Mjekët tjerë