Dr. Kosta Vasilevski

Gjinekologji dhe obstetrikë

Edukimi

  • Institucioni arsimor - Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme
  • Institucioni arsimor - Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

Përvoja e punës

  • Qendra Klinike – Tetovë
  • Spitali Naroden Front - Beograd
  • Qendra Klinike në Prishtinë
  • Spitali Privat - Re Medika Shkup
  • One Hospital Tetovë nga viti 2022

Mjekët tjerë