Dr. Ksenija Bogoeva Kostovskae

Endokrinologjia

Edukimi

 • Subspecializimi në endokrinologji
 • Profesor i Asociuar
 • Doktoraturë në mjekësinë interne dhe endokrinologji- Fakulteti i mjekësisë- “Shën Kirili dhe Metodi-’ ’Shkup
 • Specializimi në Mjekësinë Intern - Fakulteti i Mjekësisë- “Shën Kirili dhe Metodi-’ ’Shkup
 • Master në Shkencë MSc (Endokrinologji)- Fakulteti Mjekësor- “Shën Kirili dhe Metodi-’ ’Shkup
 • Diplomë mjekësore Fakulteti mjekësor- “Shën Kirili dhe Metodi’ ’Shkup

Përvoja e punës

 • Konsulent Specialist Endokrinologji në One Hospital - Tetovë
 • Menaxheri i Gjykimit Lokal Novo Nordisk, Maqedoni, Departamenti i Kërkimeve Klinike, Mjekësore dhe Rregullative
 • Drejtor Mjekësor, Doktor Praktika private - Prof DR Bogoev

Anëtarësimet

 • Anëtar i Shoqërisë së Endokrinologëve në Maqedoni
 • Member of the Society of internal medicine in Macedonia

Mjekët tjerë