D-r Tase Spirovski

Anesteziologjia

Edukimi

 • 01/09/1962 - 10/06/1966 Diploma e shkollës së mesme Shkolla e mesme Josip Broz Tito, Shkup (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)
 • 01/10/1966 - 01/07/1972 Diploma e Shkollës Mjekësore EQF niveli 6
 • Fakulteti i Mjekësisë, Shën. Universiteti Kirili dhe Metodis, Shkup (ish Republika Jugosllave e
  Maqedonia
 • 01/02/1976 – 01/03/1980 Post Graduate Diploma of General Anesthesia EQF level 8
 • Fakulteti i Mjekësisë, Shën. Universiteti Kirili dhe Metodis, Shkup (ish Republika Jugosllave e
  Maqedonia
 • Nën Specialiteti në Obstetrikë dhe Anestezi të Kujdesit Kritik

Përvoja e punës

 • 01/01/1992 - Anesteziolog, Shef i Departamentit të Anesteziologjisë Spitali i Specializuar për Gjinekologji dhe Obstetrikë - Çair, Shkup (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)
 • 01/07/1989 - 31/12/1991 Anesteziolog, Anesteziologji e Përgjithshme
  Spitali Ushtarak, Shkup (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)
 • 06/06/1986 - 29/06/1989 MD, Shef i ER dhe Departamentit të Anesteziologjisë
  Spitali i Përgjithshëm Bou Saada, Bou Saada (Shef i ER dhe Departamentit të Anesteziologjisë)
 • 16/02/1976 - 04/06/1986 Mjek Mjek
  Spitali Ushtarak, Shkup (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)
 • 12/09/1974 - 01/08/1975 Mjek Ushtarak, grada: Oficer
  Military Medical Academy of the National Army of S.F.R. Yugoslavia, Belgrade (Serbia)
 • 28/08/1975 - 15/02/1976 Mjek i Dhomës së Urgjencës
  Spitali Ushtarak, Shkup (ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)
 • 01/10/1972 - 27/08/1975 Mjek
  Qendra Mjekësore e Kërçovës, Kërçovë (Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë)

Mjekët tjerë