Др. Коста Василевски

Гинекологија и Aкушерство

Образование

  • Образовна институција - Доктор по општа медицина
  • Образовна институција - Специјалист по гинекологија и акушерство

Работно искуство

  • Клинички Центар - Тетово
  • Болница Народен Фронт - Београд
  • Клинички Центар Приштина
  • Приватна Болница - Ре Медика Скопје
  • Оне Хоспитал Тетово од 2022 година

Други Лекари