Dr. Aleksandra Dimova

Ortopedia

Edukimi

 • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë
 • Specialist për kirurgji ortopedike

Përvoja e punës

 • ISHP “Neuromediaa”
 • Praktikë speciale ortopedike “Dr. Temelkovski”
 • Spitali special për sëmundjet kirurgjikale “Filipi i II”
 • Spitali special për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erasmo” Ohër Praktikë e rregullt në: Qendrën Klinike Shkup, Qendra Mjekësore e Ohrit, Spitali Special për ortopedi dhe traumatologji “Shën Erasmo” Ohër
 • MIA – Shoqata e internistëve të Maqedonisë; OJQ-ja HIV / AIDS Edukimi shëndetësor dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme
 • Hospital for Orthopedics and Traumatology “St. Erasmus” Ohrid
 • MIA – Macedonian Association of Internal Medicine; NGO of Health Education in the field of HIV/AIDS and Sexually Transmitted Diseases

Anëtarësimet

 • MADOT – Shoqëria e Maqedonisë për ortopedi dhe traumatologji
 • Anëtare i DHMM
 • BOTA – Asociacioni i Bullgarisë për ortopedi dhe traumatologji

Mjekët tjerë