Д-р Александра Димова

Ортопедија

Образование

 • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
 • Специјалист по ортопедска хирургија

Работно искуство

 • ПЗУ “Неуромедика”
 • Специјалистичка ординација по ортопедија ,,Д-р.Темелковски”
 • Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“
 • Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија „Св. Еразмо” Охрид
 • Редовно стажирање во: Kлинички Центар Скопје, Медицински Центар Охрид, Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија „Св. Еразмо”Охрид
 • MИА – Македонска Интеретничка Асоцијација; Невладина организација за здравствена едукација од областа на HIV/SIDA и сексуално преносливи болести
 • MIA – Macedonian Association of Internal Medicine; NGO of Health Education in the field of HIV/AIDS and Sexually Transmitted Diseases

Членство

 • МАДОТ- Македонско Друштво за Ортопедија и Трауматологија
 • Македонската лекарска комора
 • БОТА – Бугарска Ортопедска Трауматолошка Асоцијација

Други Лекари