Prof. Dr. Zlatko Temelkovski

Specialist in Orthopedics & Traumatology

Prof. dr. Zllatko Temelkovski, duke filluar që nga viti 1988 e deri më sot, punon si subspecialist për traumatizëm sportiv dhe kirurgji artroskopike të të gjitha nyjave, përfshirë gjurin, shpatullën dhe kyçin e këmbës. Fushat e tij të interesit janë

 • Endoscopic Surgery in Orthopedics
 • Sports Trauma and
 • Health Management

During his long professional experience, d-r Temelkovski has introduced several methods:

 • Arthroscopic meniscus suture
 • Arthroscopic ligamentoplasty (m.gracilis-m.semitendinosus)
 • Shoulder arthroscopy
 • New Patellar Instability Treatment
 • Arthroskopia e kyçit të këmbës
 • Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability

Organizer and President of the First Macedonian Symposium on Sports Traumatology with international participation.

D-r Temelkovski’s additional activities also include the following roles:

 • President of the Health Committee of the Basketball Association of Macedonia 1998 – 2005,
 • The organizer of the First Balkan Conference on Arthroscopy, Sports Traumatology – Sandanski 2010,
 • President of the Macedonian Association of Orthopedists and Traumatologists MAOT 2010-2012,
 • President of the Organizing Committee of the 2nd Balkan Congress on Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery 2011,
 • President of the Organizing Committee of the Macedonian-Bulgarian Symposium on Child’s Hips – Sandanski March 2012,
 • Continuing Lecturer at the School of Medicine and Football 2006-2014- Sofia, Republic of Bulgaria.

Mjekët tjerë