Проф. Д-р Нада Марина

Ревматологија

Образование

  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Редовен професор на клиника за ревматологија при Медицински факултет Скопје
  • Едукација по ревматологија во Медицинскиот центар Охрид,во склоп на Министерство за здравство на Македонија
  • Едукација по ревматологија во Клиничка болница Штип,во склоп на Министерство за здравство на Македонија
  • Консултативен ревматолог, Медика Истанбул Тетово

Членство

  • Македонско медицинско здружение (ММА)
  • Европска лига против ревматизам (ЕУЛАР)
  • Македонско здружение против ревматизам (МААР).

Други Лекари