Прим. Д-р Менду Јегени

Гинекологија и Aкушерство

Образование

  • Основно и средно образование во Дебар
  • Медицински Факултет, по Општа Медицина – Универзитет на Приштина”, Приштина, Р.Косово
  • 2001 год. Специјализација по Гинекологија и Акушерство при Медицискиот Факултет – Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Работно искуство

  • Општ лекар во ЈЗУ Општа болница ДЕБАР
  • Специјалист по гинекологија и Акушерство во ЈЗУ Општа болница Дебар
  • 2003-2015: Специјалист по гинекологија и Акушерство Ј.З.У СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО “МАЈКА ТЕРЕЗА” – ЧАИР, СКОПЈЕ
  • 2006-2015: Директор во Ј.З.У СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО “МАЈКА ТЕРЕЗА” – ЧАИР, СКОПЈЕ
  • 2015-2018: Специјалист по гинекологија и акушерство во ПЗУ Санте Плус, Скопје2018-2020 Специјалист по гинекологија и акушерство во ПЗУ НЕУРОМЕДИКА, Скопје
  • 2020: Специјалист по гинекологија и акушерство во ПЗУ ОНЕ ХОСПИТАЛ Тетово.
  • 2020 – Specialist in Gynecology and Obstetrics in PHI One Hospital, Tetovo

Други Лекари