Д-р Тамара Михајловска

Доктор по Општа Mедицина

Образование

  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија-специјализант на Кликника за радиологија

Работно искуство

  • Доктор по општа медицина -ПЗУ Др.Слаѓан (носител на дејност)
  • ПЗУ по општа медицина Др.Вејсели (носител на дејност)

Членство

  • Член на ЛКМ

Други Лекари