За болницата

One Hospital, чија прва болница е лоцирана во западниот регион на Македонија, обезбедува врвни здравствени услуги, со својот докажан медицински кадар и опрема.

One Hospital е модерен и најнапреден технолошки центар кој пружа комплетни медицински услуги, дијагностика и третман.

One Hospital воведува нов концепт на медицинско лекување и дијагностика во Македонија, вклучувајќи општа хирургија, пластична и реконструктивна хирургија, стоматолгоија, ортопедија и трауматологија, интерна медицина, ендоскопија, педијатрија, општа медицина, ревматологија, одделение за интензивна нега, гинекологија, урологија, лабораторији за биохемија, стоматологија, неврологија, оториноларингологија и други медицински оддели

One Hospital е опремена со најнова апаратура, потребна за дијагностицирање на сите видови заболувања (МР/КТ/ПЕТ), најефикасните уреди и технологија на нашето време, кои се користат во областа на рентген дијагностика и онкологијата за рано откривање и пратење на тумори, за утврдување на степенот на ширење на туморот, за планирање на радиотерапија, за проценка на реакција од одреден третман.

One Hospital е болница сетрифицирана со сертификатот за квалитет ISO 9001. ISO 9001 е меѓународен стандард за системите за управување со квалитет издаден од ISO организацијата.
Стандардот им овозможува на организациите да ги организираат процесите, да ја зголемат ефикасноста на управувањето со квалитетот и постојано да се подобруваат. ISO 9001 е меѓународен стандард кој ги пропишува барањата за системите за управување со квалитет. Со овој сертификат, One Hospital го докажува квалитетот во нашето работење и ја демонстрира способноста постојано да овозможуваме производи и услуги кои се усогласени со барањата на нашите клиенти.

ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ ЗА ВАС

Зошто се разликуваме?

Инфраструктура / Најнапредна технологија

Опкружувањето на болницата има пријатна и топла атмосфера. Оne Hospital е единствен приватен дијагностички центар со комплетно опремена радиодијагностика, во која што е вклучен и апаратот ПЕТ/КТ. Нашиот дијагностички центар е комплетно опремен (ДЕХА, биохемиска лабораторија, мамографија, дигитална рентгенграфија, КТ, ултразвук) и исто така вклучува МР 1,5Т со што се овозможува целосна дијагностика.

Надлежен медицински персонал

Персоналот во нашата болница е уште една причина зошто пациентите не избираат нас како приватна институција. За нашите пациенти постои врвно едуциран персонал кој е подготвен да обезбеди најдобар третман.

Удобност и хигиена

Удобноста, услугата и хигиената за нашите пациентот е наш врвен приоритет и се трудиме секојдевно да ги одржиме стандарите на највосоко ниво.

24-ЧАСА ВО ВАШАТА УСЛУГА

Цените на услугите во нашата болница се пристапни и пропорционални со квалитетот на услугите, и истите за нашите пациенти се достапни 24/7.
Нашиот Контакт центар за грижа на пациентите обезбедува постојано и стандардизирано ниво на услуга.

Кариера

Добредојдовте и ви благодариме за вашиот интерес за кариера во One Hospital. Нам ни е драго да ви ја претставиме нашата онлајн форма преку која во секое време може да аплицирате за дадена позиција и да станете дел од нашиот тим.
Стручниот тим на One Hospital е наша најголема предност и секогаш бараме подеднакво спремен кадар да стане дел од него. Ние сме секогаш отворени за соработка со цел да го привлечеме најврвниот медицински персонал во одлични работни услови и пријатна и динамична атмосфера на работење.
Доколку сакате да аплицирате во One Hospital, пополнете го формуларот со потребните лични податоци и прикачете CV со вашето образование, работно искуство, странски јазици, како и било која дополнителна информација која би придонела да се издвоите од останатите апликанти.


Среќно!

F.A.Q

One Hospital се наоѓа на одлична локација во центарот на Тетово која е лесно достапна, на Бул. Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 (спорти АМСМ Тетово). Исто така, амбуланта во Скопје на ул. Мајка Тереза бр.17 и поликлиника во Гостивар на ул. 101 бр.10.

Работното време на нашата болница е 24 часа 7 дена во неделата. Ние сме секогаш тука за да ви ја дадеме најдобрата нега вам и на вашите најблиски.

Преглед може да закажете со пополнување на нашата онлајн форма тука.на нашиот телефонски број +389(0)44 344 414, или лично во болницата.

Ние сме секогаш отворени за проширување на нашиот врвен тим. Ваша биографија може да испратите преку нашата онлајн форма тука.

Наш партнер во обезбедување најдобра грижа за нашите клиенти е Еуролинк Осигурување, а повеќе информации можете да најдете на овој линк..

Капацитет

One Hospital се протега на повеќе од 3000 метри квадратни и располага со:

 • 16 болнички кревети распоредени во соби со еден или два кревети во зависност од потребите и барањата на нашите пациенти
 • 7 кревети за интензивна нега каде се пружа врвна нега на оние кои најмногу им е потребна
 • 3 кревети за дневно хоспитализирање
 • 2 ВИП апартмани
 • 2 врвно опремени операциони сали
 • 1 просторија за ендоскопија
 • 1 мала C11

За болницата

One Hospital, чија прва болница е лоцирана во западниот регион на Македонија, обезбедува врвни здравствени услуги, со својот докажан медицински кадар и опрема.

We are a modern and state-of-the-art technology center that provides comprehensive medical services, diagnostics and treatment.

We introduce a new concept of medical treatment and diagnostics in Macedonia, including general surgery, plastic and reconstructive surgery, dentistry, orthopedics and traumatology, internal medicine, endoscopy, pediatrics, general medicine, rheumatology, gynecology, gynecology, obstetrics, gynecology for biochemistry, dentistry, neurology, otorhinolaryngology and other medical departments

We are also equipped with the latest equipment needed to diagnose all types of diseases (MRI/CT/PET), the most effective devices and technology of our time, used in the field of X-ray diagnostics and oncology for early detection and tracking of tumors, for determining the extent of tumor spread, planning radiotherapy, evaluating treatment response.

We Care

One Hospital е болница сетрифицирана со сертификатот за квалитет ISO 9001. ISO 9001 е меѓународен стандард за системите за управување со квалитет издаден од ISO организацијата.

The standard allows organizations to streamline processes, increase the efficiency of quality management, and continually improve. ISO 9001 is an international standard that prescribes the requirements for quality management systems.

With this certification, One Hospital demonstrates the quality of our operations and demonstrates the ability to continually deliver products and services that are tailored to our clients’ requirements.

One Pharmacy

Во склопот на нашата болница имаме целосно опремена Аптека, која ги задоволува потребите за сите лекарства на нашите пациенти. Воедно аптеката располага со широка лепеза на медикаменти, козметички препарати, додатоци за храна и средства за орална хигиена.

One Esthetics

Оддел во кој се применуваат најсовремените светски процедури, со користење на софистицирана модерна апаратура и технологија. Нашиот тим предводен од врвни специјалисти со долгогодишно искуство и интернационално докажани експерти и , ќе ви овозможат да имате совршен изглед и естетика.

One Cafe

Нашите пациенти и гости, можат да уживаат во пријатната атмосфера на нашиот lounge bar – One Cafe кое е дел од болницата.

Зошто се разликуваме?

Инфраструктура / Најнапредна технологија

The hospital environment has a warm and cozy atmosphere. One Hospital is the only private diagnostic center with fully equipped radiodiagnostics, which includes a PET / CT device.

Our diagnostic center is fully equipped (DEHA, biochemical laboratory, mammography, digital X-ray, CT, ultrasound) and also incorporates an MRI 1.5T allowing complete diagnostics.

Надлежен медицински персонал

Персоналот во нашата болница е уште една причина зошто пациентите не избираат нас како приватна институција. За нашите пациенти постои врвно едуциран персонал кој е подготвен да обезбеди најдобар третман.

Удобност и хигиена

Удобноста, услугата и хигиената за нашите пациентот е наш врвен приоритет и се трудиме секојдевно да ги одржиме стандарите на највосоко ниво.

24-ЧАСА ВО ВАШАТА УСЛУГА

Цените на услугите во нашата болница се пристапни и пропорционални со квалитетот на услугите, и истите за нашите пациенти се достапни 24/7.

Нашиот Контакт центар за грижа на пациентите обезбедува постојано и стандардизирано ниво на услуга.

Кариера

Добредојдовте и ви благодариме за вашиот интерес за кариера во One Hospital. Нам ни е драго да ви ја претставиме нашата онлајн форма преку која во секое време може да аплицирате за дадена позиција и да станете дел од нашиот тим.

Стручниот тим на One Hospital е наша најголема предност и секогаш бараме подеднакво спремен кадар да стане дел од него. Ние сме секогаш отворени за соработка со цел да го привлечеме најврвниот медицински персонал во одлични работни услови и пријатна и динамична атмосфера на работење.

Доколку сакате да аплицирате во One Hospital, пополнете го формуларот со потребните лични податоци и прикачете CV со вашето образование, работно искуство, странски јазици, како и било која дополнителна информација која би придонела да се издвоите од останатите апликанти.

Среќно!

F.A.Q

One Hospital се наоѓа на одлична локација во центарот на Тетово која е лесно достапна, на Бул. Видое Смилевски Бато бр.1-1/3 (спорти АМСМ Тетово). Исто така, амбуланта во Скопје на ул. Мајка Тереза бр.17 и поликлиника во Гостивар на ул. 101 бр.10.

Работното време на нашата болница е 24 часа 7 дена во неделата. Ние сме секогаш тука за да ви ја дадеме најдобрата нега вам и на вашите најблиски.

Преглед може да закажете со пополнување на нашата онлајн форма тука.на нашиот телефонски број +389(0)44 344 414, или лично во болницата.

Ние сме секогаш отворени за проширување на нашиот врвен тим. Ваша биографија може да испратите преку нашата онлајн форма тука.

Наш партнер во обезбедување најдобра грижа за нашите клиенти е Еуролинк Осигурување, а повеќе информации можете да најдете на овој линк..

Капацитет

One Hospital се протега на повеќе од 3000 метри квадратни и располага со:

 • 16 болнички кревети распоредени во соби со еден или два кревети во зависност од потребите и барањата на нашите пациенти

 • 7 кревети за интензивна нега каде се пружа врвна нега на оние кои најмногу им е потребна

 • 3 кревети за дневно хоспитализирање

 • 2 ВИП апартмани

 • 2 врвно опремени операциони сали

 • 1 просторија за ендоскопија

 • 1 мала C11