Prof. D-r Nada Marina

Reumatologji

Edukimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Profesor i rregullt në klinikën e reumatologjisë pranë Fakultetit të mjekësisë Shkup
  • Edukim për reumatologji në Qendrën mjekësore në Ohër, në kuadër të Ministrisë së shëndetësisë së Maqedonisë
  • Edukim për reumatologji në Spitalin klinik Shtip, në kuadër të Ministrisë së shëndetësisë së Maqedonisë
  • Reumatolog konsultativ, Medika Istanbul Tetovë

Anëtarësimet

  • Shoqata mjekësore e Maqedonisë (MMA)
  • Liga evropiane kundër reumës (EULAR)
  • Shoqata e Maqedonisë kundër reumës (MAAR)

Mjekët tjerë