Dr. Nafi Rushiti

EНТ

Образование

  • 1983 – 1989: Универзитет за медицински науки во Приштина
  • 2000 -2005 – Специјалист по отоларингологија

Работно искуство

  • 1994 – 2004 – општ лекар во Општа болница – Гостивар
  • 2005 – 2020 – Специјалист Отоларинголог во Општа болница – Гостивар
  • 2022 – Специјалист Отоларинголог во ONE HOSPITAL - Тетово (во тек)

Членство

  • Асоцијација на Албански доктори на Северна Македонија
  • Асоцијација на Македонски доктори на Северна Македонија

Други Лекари