SI TRAJTOHET FIBROADENOMA? – Prof. Dr. Zoran Spirovski

Shumica e fibroadenomave nuk kanë nevojë të trajtohen. Megjithatë, ato duhet të monitorohen në intervale të rregullta për të monitoruar disa parametra që tregojnë nëse kanë ndodhur ndryshime. Megjithatë, heqja kirurgjikale mund të jetë e nevojshme, veçanërisht në rastet kur tumori fibroadenoma bën që gjoksi të zmadhohet ose të ndryshojë formën e tij. Fibroadenoma ndonjëherë mund të ndalojë së rrituri ose edhe të tkurret vetë pa ndonjë trajtim. Në raste të tilla, nëse një masë e gjirit konfirmohet se është një fibroadenoma, masa mund të lihet e patrajtuar dhe të monitorohet për të siguruar që ajo të mos rritet. Kur nuk është e nevojshme, heqja e tumoreve fibroadenoma nënkupton heqjen e indit normal të gjirit. Për këtë arsye, është e rëndësishme që procesi të kryhet nga një mjek i specializuar në procedurën kirurgjikale. Është e rëndësishme që të bëhen ekzaminime të rregullta të gjirit ose teste imazherike për t'u siguruar që fibroadenoma nuk po rritet. Në rastet kur pamja e fibroadenomës është jonormale, rritet tepër ose shkakton ankesa gjatë ekzaminimeve dhe analizave, mund të preferohet heqja e indit.

na ndiqni në rrjetet sociale

Mjekët

SHPËRNDAJE ME MIQ