Konsulent - Dr. Ilir Vela

Specialist i Kirurgjisë Torakale

Edukimi

2018- TANI – Ph.D. studion Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi Shkup, R. Maqedoni Komplikimet

2019 - Ekzaminimi i Certifikimit të Bordit në Kirurgjinë Torakale: akreditim si Kirurg torakal

2014 – Board Certification Examination in General Surgery: accreditations General Surgeon

2008 – Studimet Master në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, R. Maqedoni.

2003 – Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës Kosovë

1991-1995 – Gjimnazi Kiril Pejçinoviq Tetovë Maqedoni

2020 - Workshop ndërkombëtar Kirurgjia onkoplastike dhe rindërtuese e gjirit në qasjen multidisiplinare - Kiev, Ukrainë

Përvoja e punës

2008 – TANI – Qendra Klinike e Shkupit, punon si kirurg i certifikuar nga Bordi në Repartin e Kirurgjisë Torakale dhe Vaskulare ku kryhen edhe operacionet e gjirit dhe tiroides.

2010 – TANI – Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit Shën Kiril dhe Metodi – Shkup Asistent në departamentin e kirurgjisë. Përgjegjësitë kërkimore, arsimore dhe administrative. Mësimdhënie praktike dhe didaktike e kirurgjisë së përgjithshme për rezidentët.

11/2017 02/2018 05/2016 08/2016 – Spitali i Sëmundjeve të kraharorit - Qyteti i Kuvajtit punoi për tre muaj në Departamentin e Kirurgjisë Torakale dy vjet me radhë.

2006-2008 – Universiteti Shtetëror i Tetovës kam ligjëruar si asistent në Anatomi dhe Fiziologji

2004-2006 – Qendra Klinike e Shkupit ka punuar në dhomën hiperbarike me trajtimin e oksigjenoterapisë hiperbarike.

2003-2004 – Qendra Klinike e Prishtinës Kam punuar si praktikante

KUALIFIKIMET DHE TRAJNIM PAS DIPLOMIMIT

2018 – Kursi ESTS për ezofagektominë minimale invazive dhe anastomozën – Kopenhagë, Danimarkë

2016 – Spitali Memorial – Stamboll Turqia mori pjesë në “Ditët e Kirurgjisë Torakale Ballkano-Turke”

2014 – Liv Hospital dhe Memorial Sloan Kettering Cancer Center Stamboll, Turqi mori pjesë në Simpoziumin e Trajtimit në Kancerin e Tiroides

2014 – Konferenca Ndërkombëtare e Ultratingullit të Gjirit IBUS Sibiu, Rumani

SHOQATAT

Anëtar i Shoqatës Evropiane të Kirurgëve Torakale

Member of Macedonian Medical Chamber

Mjekët tjerë