Проф. Д-р Сашо Стојчев

Неврологија

Образование

 • Завршен Медицински факултет во Скопје на УКИМ во 1981 година со просечна оцена 9,69;
 • Специјализација од областа невропсихијатрија во 1986 година при Воена Академија во Белград;
 • Докторат од областа на цереброваскуларните заболувања во 1998 година во Скопје, Медицински факултет при УКИМ;
 • Усовршувања во Германија, Финска, Англија, Грција и Турција;
 • Избран за Редовен професор на катедрата по неврологија во 2009 година, Скопје, УКИМ;

Работно искуство

 • Воена болница Скопје од јули 1981 година;
 • Од 1986-1996 година-Раководител на амбулантите за неврологија и психијатрија;
 • Од 1996-2004 година Раководител на невролошко одделение при Воена болница во Скопје;
 • Од 2004-2008 година Раководител на Одделот за неврологија и психијатрија при Воена болница во Скопје;
 • Јануари 2009 година Заменик управник на Воена болница во Скопје;
 • 25.12.2009 – 04.08.2017 година ВД Генерален Директор на ГОБ 8 Септември во Скопје;
 • 02.01.2020 година Генерален директор во One Hospital Тетово;
 • 02.01.2020 година Медицински директор во One Hospital Тетово

Членство

 • Member of the Society of Neurologists of Yugoslavia;
 • Member of MMA;
 • Member of the Society of Neurologists of North Macedonia;
 • АСМЛ – Асоцијација на млади лекари и специјализанти
 • Member of the MMC;
 • Member of the Executive Board of MAK 2006-2010

Други Лекари