Д-р Ермина Ејупи

Стоматолог / Естетска стоматологија

Образование

  • Стоматолошки факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Стоматолог во ,,Дева Дент” Гостивар
  • Специјализирана хируршка болница Медика Истанбул

Членство

  • Член во Стоматолошка комора на Република Северна Македонија

Други Лекари