Д-р Александар Блажевски

Доктор по Општа Mедицина

Образование

  • ОСМУ “Никола Штејн”-Тетово, фармацевтско – лаборантски техничар
  • Медицински факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • Зегин фарм
  • Специјализирана болница за ортопедија, урологија и општа хирургија ,,Медика Истанбул” –Тетово

Други Лекари