Д-р Фитим Реџепи

Педијатрија

Образование

  • Општа медицина- Универзитетот за медицински науки во Иран- Техеран-Иран.
  • Специјализација за педијатрија – Медицинскиот факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија

Работно искуство

  • 8 месеци стажира во Универзитетски болници во Техеран.
  • 18 месеци како општ лекар во приватна клиника за кардиологија–Медартис–Тетово под надзор на Д-р Фатмир Ферати.
  • 5 годишна специјализација во Педијатриски државен универзитет-Скопје
  • 5 години искуство во приватна клиника како општ доктор претежно со детска популација

Членство

  • Член на педијатри на Република Северна Македонија
  • Член на здружение на лекари Албанци-Македонија
  • Член на ЛКМ

Други Лекари