Д-р Таше Спировски

Анестезиологија

Образование

 • 01/09/1962 - 10/06/1966 Гимназија Диплома Средно училиште Јосип Броз Тито, Скопје (поранешна југословенска Република Македонија)
 • 01/10/1966 - 01/07/1972 Диплома за медицинско училиште EQF ниво 6
 • Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј “, Скопје (поранешна југословенска република
  Македонија
 • 01/02/1976 – 01/03/1980 Post Graduate Diploma of General Anesthesia EQF level 8
 • Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј “, Скопје (поранешна југословенска република
  Македонија
 • Под специјалност во акушерство и анестезија за критична нега

Работно искуство

 • 01/01/1992 - Анестезиолог, началник на одделот за анестезиологија, специјализирана болница за гинекологија и акушерство - Чаир, Скопје (поранешна југословенска Република Македонија)
 • 01/07/1989 - 31/12/1991 анестезиолог, општа анестезиологија
  Воена болница, Скопје (поранешна југословенска Република Македонија)
 • 06/06/1986 - 29/06/1989 д -р, началник на ЕР и анестезиолошки оддел
  Општа болница Бу Саада, Бу Саада (началник на ЕР и анестезиолошки оддел)
 • 16/02/1976 - 04/06/1986 Медицински доктор
  Воена болница, Скопје (поранешна југословенска Република Македонија)
 • 12/09/1974 - 01/08/1975 Воен доктор, чин: Офицер
  Military Medical Academy of the National Army of S.F.R. Yugoslavia, Belgrade (Serbia)
 • 28/08/1975 - 15/02/1976 Лекар во интеннзивна нега
  Воена болница, Скопје (поранешна југословенска Република Македонија)
 • 01/10/1972 - 27/08/1975 Медицински доктор
  Медицински центар Кичево, Кичево (поранешна југословенска Република Македонија)

Други Лекари