Dr. Ksenija Bogoeva Kostovskae

Ендокринологија

Образование

 • Субспецијализација во ендокринологија
 • Вонреден професор
 • Д -р по интерна медицина и ендокринологија- Медицински факултет- „Свети Кирил и Методиј-’ ’Скопје
 • Специјализација по Интерна медицина- Медицински факултет- „Свети Кирил и Методиј“ Скопје
 • Магистер по науки м-р (ендокринологија)- Медицински факултет- „Свети Кирил и Методиј- Скопје“
 • Медицински факултет Медицински факултет- „Свети Кирил и Методиј“ Скопје

Работно искуство

 • Консултант специјалист за ендокринологија во една болница - Тетово
 • Локален менаџер за судење Ново Нордиск, Македонија, оддел за клинички истражувања, медицински и регулаторни
 • Медицински директор, доктор Приватна пракса - проф. Д -Р Богоев

Членство

 • Член на Здружението на ендокринолози во Македонија
 • Member of the Society of internal medicine in Macedonia

Други Лекари