Konsulent – Dr. Jusuf Vejseli

Gastroenterohepatology

Edukimi

 •  Universiteti Shën Cirili dhe Metodi, Fakulteti i Mjekësisë
  Rruga “50 Divizija” no.6, 1000 Skopje- R. e Maqedonisë së Veriut
 • General medicine – St. Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine “50 Divizija” no.6, 1000 Skopje- R. of Northern Macedonia
 • 2008 Internal diseases St. Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine “50 Divizija” no.6, 1000 Skopje- R. of Northern Macedonia
 • Subspecialist  Gastroenterohepatology – 2012
 • European University Bul. “St. Klimend Ohridski” – Skopje, Republic of Northern Macedonia Master
 • 2015 - Menaxhimi i Shëndetit dhe Farmacisë

Përvoja e punës

 • 2001-2004 Mjek i Përgjithshëm
 • 2004-2008 Specialist, Departamenti i Mjekimit të Brendshëm, Departamenti i Mjekimit të Brendshëm
  Spitali Ushtarak 8 Shtator, Shkup - R. e Maqedonisë Veriore
 • 2008- Mjekësia Interne
 • 2008-2010 Internal Medicine, Department of Gastroenterohepatology – Military Hospital 8 September, Skopje – R. of Northern Macedonia
 • 2011- Shef i departamentit të Gastroenterohepatologjisë
  Spitali Ushtarak 8 Shtator, Shkup - R. e Maqedonisë Veriore
 • 2012- Gastroenterohepatolog
 • Klinika e Mjekësisë së Përgjithshme fshati Cegrane, Gostivar - R. e Maqedonisë Veriore
 • Spitali i Qytetit Gostivar, R. e Maqedonisë Veriore
 • Spitali Ushtarak 8 Shtator Shkup, R. e Maqedonisë Veriore

Licencimi për procedurat mjekësore:

 • Eho Abdominale
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia
 • ERCP - CholangioPankreatografia Retrosgrade Endoskopike

Edukimi Shtesë:

 1. GIST, Raporti i rastit - 2014
 2. Polipektomia si procedurë - 2015
 3. Zorrë Iritabël - viti 2017
 4. PPI - 2017
 5. Parandalimi i gjakderdhjes gastrointestinale - 2017
 6. Pamjaftueshmëria pankreatike ekzokrine - 2017
 7. Çrregullimet funksionale gastrointestinale dhe insuficienca pankreatike ekzokrine 2018
 8. Kullimi Endoskopik Transmural i Pseudokistit Pankreatik - 2018
 9. Fasciolioza humane nga F. Hepatica, Raporti i rastit - 2019
 10. Klatskin Tumor, Case Report – 2019

Mjekët tjerë