Најбрзо закрепување со ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА! – Д-р Петре Кодовски

Лапароскопија е хируршка дијагностичка процедура со помош на која се иследуваат органите во абдоменот. 🩺🥼

Најважни предности на лапароскопската хирургија се: ⬇

-помалку болки по операцијата ✔🟢
– побрзо опоравување ✔🟢
– пократок престој во болница ✔🟢
– подобри естетски резултати ✔🟢
– холецистектомија ✔🟢
– апендектомија ✔🟢
– испитувања на абдомен ✔🟢
– отстранување на циста на јајник ✔🟢

Mjekët

SHPËRNDAJE ME MIQ