Што е ПЕТ КТ, дали е штетен, како се прави и многу други прашања? Д-р Билјана Божиновска одговара на вашите прашања за ПЕТ КТ!

Дали има потенцијални несакани ефекти од ПЕТ/КТ СКЕН?

Нема несакани ефекти од снимањето со ПЕТ скенирање. Само погрижете се да пиете многу вода и консултирајте се со вашиот лекар ако имате какви било грижи.

 

Дали има алтернативи за ПЕТ/КТ скенирање?

Има тестови што може да се направат, но ниту еден не е на исто ниво на перформанси на ПЕТ технологијата. Во моментов не постои техника на метаболичко (биолошко) скенирање освен PET. КТ или МРИ, на пример, и двете ја испитуваат анатомската (физичката) структура на органите. Затоа, тие можат да бидат корисни во одредувањето на големината и локацијата на туморот. Сепак, ниту еден од нив не може да утврди дали туморот е сè уште метаболички активен.

Дали ПЕТ/КТ скенирањето е безболно?

Единствената болка што ќе ја почувствувате е пункција со игла кога ќе ја примите радиофармацевтската инјекција. Тоа е сосема исто како и секој друг вид на инјектирање.

Кои се придобивките од ПЕТ скенирањето?

ПЕТ скеновите му даваат на лекарот вредни информации. За пациентите со рак, може да помогне да се дијагностицира степенот на болеста, да се води најефективната терапија и потоа да помогне да се процени дали третманот е ефикасен. ПЕТ скеновите помагаат и во дијагнозата на срцеви заболувања и невролошки заболувања. Овој тип на слика може да покаже промени многу порано од другите тестови за снимање како што се КТ или МРИ.

Колку долго ќе трае ПЕТ/КТ скенирањето?

Секое ПЕТ/КТ скенирање е различно, но повеќето пациенти може да очекуваат тоа да биде во рок од два до три часа. Ова го вклучува времето потребно за инјектираниот трасер да се дистрибуира низ нивното тело, како и времето што тие всушност го поминуваат движејќи се низ скенерот. Нивната висина и површината на телото што се скенира ја одредуваат точната должина на скенирањето.

 

Доктори

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ