Анестезиологија

Анестезиологијата е гранка на медицината која се занимава со проучување на третман на акутна и хронична болка и промени што се случуваат во организмот за време и веднаш по операцијата, како и проучување на кардиопулмонална реанимација.

Членовите на тимот за анестезиологија се лекари специјализирани за анестезиологија, реаниматологија и интензивна нега, како и специјално обучени медицински сестри кои работат во операционата сала како и анестезиолози техничари во одделот за пост-оперативна и пост-анестезија (т.н. „просторија за будење“).

Анестезиологот е задолжен да имате безболна и безбедна операција, а исто така се грижи за Вашата предоперативна подготовка, така што, според Вашата општа здравствена состојба, да бидете во оптимална состојба за операција. Членовите на тимот по оперативната анестезиологија го следат вашето рано постоперативно закрепнување и се грижат за време на вашиот престој во нашата болница One Hospital.

Доколку имате прашања, контактирајте не на: [email protected] или +389 (0) 44 344 414

За да закажете преглед, кликнете тука.