Партнерство на One Hospital и Универзитетот во Тетово за поддршка на одбојкарскиот тим на Универзитетот: состанок на кој се разговараше за идните планови

One Hospital and the University of Tetovo recently held their first meeting to discuss a partnership aimed at supporting the university’s volleyball team. This partnership brings together two highly respected institutions, each dedicated to improving the lives of those they serve. The meeting was held to discuss the future plans of this exciting collaboration. One […]

Оне Хоспитал и К.К Работнички: "Со заеднички сили до високи резулати во здравје и благосостојба"

One Hospital, врвен давател на здравствена заштита во регионот, се здружи со локалната кошаркарска моќ, Работнички, за да постигне голем резултат во играта на здравје и благосостојба. Ова динамично партнерство, кое треба да се појави во текот на претстојната кошаркарска сезона, има за цел да ја забие важноста на физичката активност и добрата исхрана во срцата и умовите на заедницата.

Важноста на систематските прегледи во период на пандемија со Covid-19

Кое е значењето и зошто е важно да направите систематски преглед? -Правото на заштита при работа е уставно гарантирано право на секој граѓанин. Ова право се остварува преку низа на законски и подзаконски акти од различна област, со единствена цел – да се овозможи највисок степен на безбедност на работно место, да се елиминира и […]

Лекарски уверенија

Во ПЗУ ONE Polyclinic во склоп на приватната болница ONE Hospital, успешно функционира служба по медицина на трудот. Покрај услугите предвидени со законот за безбедност при работа (систематски, периодичи, предходни, здравствени прегледи), врши и здравстевени прегледи за издавање на лекарски уверенија за различни потреби и тоа: -Лекарско уверение за вработување -Лекарско уверение за лиценца за […]