Dr. Shkelzin Sinani

Mjek i Mjekësisë së përgjithshme

Edukimi

  • Fakulteti i mjekësisë – Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë

Përvoja e punës

  • Polyclinic “FLORENS” – v. Zelino
  • PHI “HEMO-MEDIKA” – Tetovo
  • PHI “MEKA-MEDIKA” – v. Grupchin

Anëtarësimet

  • Anëtare i DHMM
  • Anëtar i shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë

Mjekët tjerë