Dr. Gordana Kiproska

Gjinekologji dhe obstetrikë

Edukimi

 • Lindur më 12 prill 1970. në Manastir, Maqedonia e Veriut.
 • Arsimin fillor dhe të mesëm i kreu në Shkup.
 • In 1988 she enrolled at the Medical Faculty in Skopje, at the University of Ss. Cyril and Methodius
 • Graduated in 1996 with an average grade of 9.73.
 • Pas diplomimit, gjatë viteve 1997 dhe 1998 ajo u bë vullnetare në Spitalin Special për Gjinekologji dhe Obstetrikë - Çair, Shkup.
 • Në Mars 2000 ajo u punësua në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë në kuadër të Qendrës Klinike Universitare - Shkup
 • Në Prill 2000, specializimi në Gjinekologji dhe Obstetrikë filloi në departamentin përkatës në Fakultetin e Mjekësisë Shkup, Shën. Universiteti Kiri dhe Metodi.
 • Viti akademik 2002/2003 është regjistruar në studimet pasuniversitare në Fakultetin Mjekësor Shkup, në fushën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës
 • Në Tetor 2003, ajo u zgjodh asistente e vogël në Departamentin e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës.
 • Më 04.04.2005 ajo kaloi provimin specialist dhe mori titullin specialist gjinekolog-obstetër. License number 0009441.

Përvoja e punës

 • Pas diplomimit, gjatë viteve 1997 dhe 1998 ajo u bë vullnetare në Spitalin Special për Gjinekologji dhe Obstetrikë - Çair, Shkup.
 • Specialist në Gjinekologji dhe Obstetrikë në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë nga 2000-2005.
 • Specialist në Gjinekologji dhe Obstetrikë në Klinikën Universitare për Gjinekologji dhe Obstetrikë nga 04.04.2005 deri më 01.07.2015.
 • Nga 01.07.2015 deri më 01.03.2017 punon në PHI Sante Plus Hospital.
 • Nga 01.03.2017 ajo ka punuar në Klinikën Zan Mitrev.
 • Nga viti 2021 duke punuar si gjinekolog-obstetër në ONE HOSPITAL- TETOVË

Mjekët tjerë