Третман на карпал тунел синдром

Карпал тунел синдромот претставува често заболување кое предизвикува болка, здрвување и боцкање во шаката. Состојбата настанува кога еден од главните нерви во шаката- таканаречениот медијанус, е стиснат односно компримиран на неговиот пат низ рачниот зглоб. Карпалниот тунел е тесен канал во рачниот зглоб.Дното и страните на каналот се формирани од малите коски на рачниот зглоб нарчени карпални […]