ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ДОЈКИТЕ И КАКО ДА ГО СПРЕЧИТЕ РАК НА ДОЈКА! – Д-р Билјана Божиновска

Превенција:

- Редовната физичка активност може да го намали ризикот од рак на дојка дури за една третина.

- Редовни прегледи со папиларен, ултрасонографски преглед на 1 година, почнувајќи од адолесценција.

- Мамографијата е задолжителна секоја втора година, почнувајќи од 40-тите години.

Ако се открие промена на градите, направете:

- Магнетна резонанца на дојка

- Биопсија, која може да биде тенкоиглена биопсија за цистични промени на дојката и CORE иглена биопсија која обезбедува повеќе материјал за хистопатолошка дијагноза на цврсти промени на дојката.

and a CORE needle biopsy that provides more material for histopathological diagnosis of solid breast changes.

ДА ЗНАЕ! 

* Се препорачува да се започне со редовни годишни ултразвучни прегледи на дојките од 30-та година од животот.

* Мамографијата започнува на возраст од 36 до 40 години и се повторува на секои 2 години.

* Редовните самопрегледи и редовните лекарски прегледи овозможуваат рано откривање на ракот на дојката и негово излекување.

* 90% од ракот може да се излечи ако се открие рано.

* Најважна улога во раното откривање на ракот на дојка имаат самопрегледот и редовните лекарски прегледи

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ