Triglav

Групацијата Триглав, е осигурителна компанија со високо реноме и доверба кај населението. Таа постои на македонскиот пазар повеќе од 45 години и е лидер во исплата на штети на пазарот на неживотно осигурување. Нашето партнерство нуди можност за соработка со оваа групација и користење на нивните бенефити од страна на нашите вработени и пациенти.