Kipper

Исхраната е многу важен дел од здравјето на луѓето. KIPPER маркетите се успешен и голем ланец на маркети распространети низ целата земја, а здравјето на нивните вработени е доверено на нашата болница.Навремена реализација на систематски прегледи и обуки за прва помош се дел од нашиот договор за партнерство. Вистинските препораки за одржување на здравјето од специјалист по медицина на труд и препорака за соодветноста на работното место го зачувува здравјето на вработените и ја зголемува успешноста во работата.