Halkbank

Уште од самиот почеток на отварањето на нашата болница One Hospital, HALKBANK е нашиот партнер и партнер на нашите вработени. Кога поддршката е взаемна тогаш партнерството е неизбежно.