ГЕСТАТИСКИ ДИЈАБЕТЕС - Др. Ксенија Богоева Костовска

Гестацискиот дијабетес е зголемување на нивото на шеќер во крвта што се јавува за прв пат во бременоста.
Повеќето трудници со гестациски дијабетес немаат забележителни знаци и симптоми на болеста. Затоа речиси сите трудници треба да се скринираат за гестациски дијабетес во периодот од 24-та до 28-та гестациска недела, но и 12 недели по породувањето.
Гестацискиот дијабетес успешно се лекува и мајките раѓаат здрави бебиња

За сите прашања и потреба од консултации закажете термин: 044 344 414

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ