д-р Арбен Асани

Интерна Медицина

Образование

 • Медицински факултет по општа медицина, Универзитет во Тирана, Албанија.
 • Специјалист по Интерна медицина при Факултет за медицина, Универзитетски клинички центар Св. Кирил и Методиј, Скопје
 • 2005 VII BANTAO конгрес, Охрид, РСМ
 • 2006 Семинар за нефрологија,24 април, Приштина, Косово
 • 2006 Академија за нефрологија,31 мај – 2 јуни, Синаја, Романија
 • 2006 Академија за дијализа, 30 Септември- Октомври, Хајделберг,Германија
 • 2010 Обука за перитонална дијализа, Будимпешта,Унгарија

Работно искуство

 • Доктор по медицина во општа амбуланта
 • Универзитетска клиника по Нефрологија
 • Асистент по Интерна медицина на Медицинскиот факултет-Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република С.Македонија
 • ПЗУ Општа Болница Шендети, во оддел за дијализа во Тетово
 • ПЗУ Центар за дијализа – Систина нефроплус Кавадарци, отсек Тетово
 • ПЗУ Медика Истанбул Тетово, оддел по Интерна Медицина

Членство

 • Македонската лекарска комора
 • Асоцијација на Албански доктори на Северна Македонија

Други Лекари