ПЕТ-КТ скенови: Експертиза за дијагностика во One Hospital - Тетово

Позитронска емисиона томографија и компјутеризирана томографија, или ПЕТ-КТ скенови, се напредни техники за снимање кои ги комбинираат силните страни на ПЕТ и КТ скенови. Оваа моќна фузија обезбедува сеопфатни информации за структурата на телото и метаболичката активност.

Двојна моќност на PET-CT

ПЕТ-КТ скеновите се како медицински детективи. ПЕТ ја следи метаболичката активност на клетките, истакнувајќи ги областите со високо навлегување на гликоза, често поврзани со болести. КТ, од друга страна, нуди детални анатомски слики. Комбинацијата овозможува прецизна локализација на абнормалностите.

Предности во однос на традиционалната слика
Предностите на ПЕТ-КТ скеновите се повеќекратни:

Рано откривање на болеста: PET-CT може да открие болести во рана фаза кога тие се најизлечиви.

Точно поставување: За карциномот, помага прецизно да се стабилизира болеста, помагајќи во планирањето на третманот.

Следење на третманот: PET-CT следи како туморите реагираат на третманот, овозможувајќи прилагодувања.

Намалени инвазивни процедури: Може да ја намали потребата за инвазивни истражувачки операции.

Снимање на цело тело: обезбедува сеопфатен преглед на целото тело во едно скенирање.

Процедури и нивните одделенија

ПЕТ-КТ скенови наоѓа примена во различни медицински области:

 

Онкологија: Се користи за откривање на рак, стадиумирање и следење на одговорите на третманот.

Кардиологија: Го проценува протокот на крв и работата на срцето.

Неврологија: Открива Алцхајмерова болест, ги проценува туморите на мозокот и ја проучува функцијата на мозокот.

Ортопедија: Ги проценува состојбите на коските и зглобовите.

Пулмологија: Ги проценува јазлите на белите дробови и белодробните заболувања.

Заразна болест: Ги идентификува изворите на инфекција и ја следи нивната прогресија.

ПЕТ-КТ скенови: Експертиза за дијагностика во One Hospital - Тетово

Во One Hospital е сместен тим од посветени професионалци кои се специјализирани за изведување на ПЕТ-КТ скенови со прецизност и точност. Без разлика дали ви треба стадиум на рак, невролошка евалуација или која било друга ПЕТ-КТ процедура, можете да им верувате на експертите во оваа тетовска болница да ви обезбедат сеопфатни и сигурни дијагностички услуги.

 

Со PET-CT скеновите на располагање во One Hospital – Тетово, имате пристап до врвна медицинска технологија која може да обезбеди непроценлив увид во вашето здравје, насочувајќи ги навремените и ефективни третмани.

Доктори

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ