КАКО СЕ ЛЕКУВА ФИБРОАДЕНОМ? – проф.д-р Зоран Спировски

Повеќето фиброаденоми не треба да се третираат. Сепак, треба да се контролираат во редовни интервали за да се следат одредени параметри кои укажуваат дали настанале промени. Сепак, може да биде потребно хируршко отстранување, особено во случаи кога туморот на фиброаденом предизвикува дојката да се зголеми или да ја промени својата форма. Фиброаденомите понекогаш можат сами да престанат да растат или дури и да се намалат без никаков третман. Во такви случаи, ако се потврди дека масата на дојката е фиброаденом, масата може да се остави нетретирана и да се следи за да се осигура дека не расте. Кога не е потребно, отстранувањето на туморите на фиброаденом значи отстранување на нормалното ткиво на дојката. Поради оваа причина, важно е процесот да се спроведе кај лекар специјалист за хируршката процедура. Важно е да се прават редовни прегледи на дојките или тестови со снимање за да се уверите дека фиброаденомите не растат. Во случаи кога изгледот на фиброаденомот е абнормален, претерано расте или предизвикува поплаки при прегледите и тестовите, може да се претпочита отстранување на ткивото.

следете не на социални мрежи

Доктори

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ