Важноста на ултразвукот за време на бременоста – д-р Гордана Кипроска

Повеќето деца се раѓаат здрави, но во меѓувреме, околу 1-2 од 100 деца се раѓаат со очигледни структурни абнормалности. Токму ултразвучниот преглед со кој можеме да дијагностицираме околу 70% сериозни абнормалности и 40% помали абнормалности.
Ultrasound also provides information on fetal development, placenta position, and general information about the health of the unborn baby.

Кои се најважните и неопходните ултразвук за време на бременоста:

  • Ултразвук за дијагноза на бременост (6-11 недели)
  • Ултразвук со нуклеарна проѕирност / НТ (11-14 недели)
  • Второ ниво на ултразвук / морфологија на фетусот (20-24 недели)
  • Доплер ултразвук (24-40 недели)

Сепак, клиничкото искуство покажува дека фетусот треба да се следи дури и со едноставен развојен ултразвук во текот на другите месеци од бременоста. Во случаи кога мајката или фетусот имаат проблеми, по потреба може да бидат потребни почести ултразвук.

Доктори

СПОДЕЛИ СО ПРИЈАТЕЛИ