Подароците започнаа да пристигаат на адресата на малиот Ерди Елези!

Ние сме задоволни кога нашите најмали се среќни, без болка спремни за дома после успешно завршена #циркумцизија.

Подароците започнаа да пристигаат на адресата на малиот #Ерди #Елези и се заслужени бидејќи беше навистина храбар.

Doctors

Share on: